Tấm đế đông trùng hạ thảo ngâm rượu 50gram

450.000VND

Tấm đề đông trùng hạ thảo dùng để ngâm rượu loại 50gram

  • Đóng gói túi 50gram
  • Nuôi trồng và sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018
  • Nuôi trồng sản xuất theo công nghệ Nhật Bản
  • Kiểm soát theo tiêu chuẩn Nhật Bản
  • Chất lượng cộng Nhật Bản tốt hơn Việt Nam