liên hệ

Địa chỉ

265/9 Nơ Trang Long, Phường 11, Quận Bình Thạnh, HCM

Sát cầu Băng Ky

 

Liên hệ

Điện thoại: 0945.97.11.99

Email: Ttbstores1505@gmail.com

Thời gian làm việc

8:00 – 17:00 ( Từ thứ 2 đến thứ 6 )

8:00 – 12:00 ( Thứ 7 )