Đông trùng hạ thảo KENKO 1 hộp 10gram

899.000VND

Đông trùng hạ thảo KENKO 2 hủ x 5gram

  • Trồng theo quy trình công nghệ Nhật Bản
  • Chất lượng 100% khác với hàng Việt Nam!
  • Sợi tròn to nhiều chất dinh dưỡng
  • Có giấy chứng nhận theo quy trình SX, an toàn thực phẩm