Đông trùng hạ thảo KENKO khô 50gram

4.300.000VND

Đông trùng hạ thảo KENKO túi khô 50gram

  • Nuôi trồng và sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018
  • Nuôi trồng sản xuất theo công nghệ Nhật Bản
  • Kiểm soát theo tiêu chuẩn Nhật Bản
  • Chất lượng cộng Nhật Bản tốt hơn Việt Nam