Đông trùng hạ thảo KENKO hộp tươi

Original price was: 350.000VND.Current price is: 300.000VND.

Đông trùng hạ thảo hộp tươi KENKO

  • Nuôi trồng và sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018
  • Nuôi trồng sản xuất theo công nghệ Nhật Bản
  • Kiểm soát theo tiêu chuẩn Nhật Bản